แหล่งที่มา

bird full

เว็บไซต์ของเราจัดทำจัดสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปทั้งในไทยและต่างประเทศได้มาเรียนรู้และศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนกที่มีอยู่ในประเทศว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้างและนกที่สีสันสวยงามเป็นอย่างไรและก็มีการห้าวหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรบ้างซึ่งรวมไปถึงค้นหานกสวยๆ สายพันธุ์ต่างๆ

ที่ไม่มีการจดบันทึก แต่จากการสำรวจหลายๆ ปีก็ได้มีการจดบันทึกสำหรับนกสายพันธุ์ต่างๆ ที่ยังไม่มีใครที่เคยได้ศึกษา นกไทยกับนกในต่างประเทศความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวและก็ขนาดและก็สีที่โดดเด่นเราบอกได้เลยว่านกจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีสีสันที่สวยงามกว่านก

ในประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนที่สวยส่วนใหญ่จะเป็นนกที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่เย็นในต่างประเทศเลยเป็นเหตุให้ต่างประเทศมีนกหลายหลายสายพันธุ์ที่สวยงามมากมาย