นกอัฟริกันเกรย์

แอฟริกันเกรย์ นกแก้วฉลาดอัจฉริยะเลียนเสียงคนได้

bird full

แอฟริกันเกรย์ เป็นนกที่มีสายพันธ์กำเนิดอยู่แถบๆ ประเทศคองโก มีตัวเป็นสีเทา ส่วนหางจะเป็นสีแดง แอฟริกันเกรย์ เป็นนกแก้วที่มีไอคิวสูงมากกว่านกแก้วชนิดอื่นสำหรับคนในวงการเลี้ยงนกแก้วแล้ว แอฟริกันเกรย์ ถือว่าเป็นนกแก้วอันดับต้นๆ ที่มีคนนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดเนื่องจากมันเป็นนกที่สวย

น่ารัก ฉลาด เป็นสายพันธุ์นกที่มีคนอยากเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย เป็นนกแก้วช่างพูดที่เลียนแบบเสียงคนได้มากที่สุดถึงขนาดที่ว่าผู้เลี้ยงสามารถสอนให้นกร้องเพลงได้ ซึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งในประเทศ อเมริกา ผู้เลี้ยงสามารถฝึกให้นกสายพันธุ์นี้ร้องเพลงชาติได้เลยทีเดียว

การที่นกปก้วพันธุ์นี้สามารถเลียนเสียงได้มันจะใช้วิธีการฟังจากต้นเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงไก่ เสียงสุนัข สามารถทำได้หมด ถือว่าเป็นนกที่มีไอคิวสูงมากกว่านกสายพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่บนโลก