สัตว์ปีกหายากอย่าง “นกเขาไฟ”

kow fai

kow fai

สัตว์ปีกหายากอย่าง “นกเขาไฟ”
นกเขาไฟจะมีขนาดเล็กเท่ากับนกเอี้ยง ขนาดของลำตัวละอยู่ที่ 25 เซนติเมตร ตัวผู้มีปีกสีน้ำตาลแดงอ่อน หัวสีเทา ลำตัวจะมีสีแดงผสมกับสีเทา ส่วนตัวเมีย ด้านหลังจะมีแถบเล็กๆเป็นเส้นๆสีดำขนาดเล็ก พาดจากคอด้านหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ที่พักอาศัยของนกชนิดนี้

จะพบได้ที่ประเทศอินเดียเป็นส่วนมาก และประเทศเพื่อนบ้านเราอย่าง มาเลเซีย ส่วนประเทศไทยมักจะพบอยู่แถวๆภาคใต้ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน อาหารที่นกชนิดนี้ชอบกิน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ต่างๆ ข้าว และแมลง ต่างๆ การผสมพันธุ์และที่ฝักไข่ ชอบป่าแบบโปร่งๆมีลมพัดเข้ามาตลอด

ตามชายทุ่ง ปกติชอบป่าแนบราบๆ เหมาะสำหรับการฝักไข่ จุดเด่นของนกเขาไฟ มีเสียงขันที่ไพเราะ จึงมักจะนำมาเลี้ยงเพื่อประกวดเสียงร้องกันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อปี 2535

สัตว์ปีกหายากอย่าง “นกเงือกหัวแรด”
เป็นนกที่มีลำตัวขนาดที่ใหญ่ มีขนาด 75-90 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัมมีสีที่ลำตัวหลักๆคือ สีดำผสมเขียวมรกต หางจะมีสีขาวประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีสีดำขาดระหว่างกลาง 1 เส้น หงอนที่หัวมีเอกลักษณ์ สีส้มแดง ดึงดูดสายตามาก สีของปากจะมีสีขาวหม่นๆหรือเกือบเทา

รอบดวงตาสีมีสีแดง-เหลือง ประเทศที่พบนกชนิดนี้บ่อย ก็คือ มาเลเซียและ บรูไน ส่วนประเทศไทยพบได้จากภาคใต้ อาหารของนกชนิดนี้ได้แก่ งู จิ้งเหลน กิ้งก่า และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กทุกชนิด รวมไปถึงผลไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆ มักชอบอาศัยอยู่ในป่าดงดิบชื้น สาเหตุที่ทำให้นกเงือกหัวแรดนั้นหายไปมาก

เนื่องจากการบุกลุกป่าไม้ การตัดไม้ทำลายป่า ธรรมชาติลดน้อยลง จึงทำให้นกชนิดนี้ไม่มีที่พักอาศัยและตายลงไปในที่สุด
สัตว์ป่าทุกชนิดล้วนรักชีวิตของตนเองอย่างเช่นกับมนุษย์เราเหมือนกันครับ อยากให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนกที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ทุกชนิดที่กำลังจะใกล้สูญพันธุ์ ปลูกป่าไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สัตว์ป่าทุกชนิดได้มีที่อาศัย