นกริงค์เน็ก

นกแก้วริงเนค ที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุดใน

aban

ริงเนคเป็นนกแก้วที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในตอนนี้เนื่องจากมันมีสีสันที่ส่วยงาม และสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ง่ายถ้าผู้เลี้ยงมีความใกล้ชิดกับนกแก้วมากเท่าไหร่การฝึกก็จะง่ายมากขึ้นเท่านั้น แต่ผู้เลี้ยงก็ต้องทำให้พวกมันรู้สึกว่ามนุษย์เป็นมิตรกับเขาด้วยเช่นกัน

ถ้าผู้เลี้ยงสามารถทำได้พวกมันก็จะกล้าเข้าใกล้มนุษย์มนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย สีสีนของนกแก้วริงเนคมีถึง 30 – 40 สี

และยังสามารถเพาะเลี้ยงนกสายพันธุ์นี้ให้เกิดสีใหม่ๆ ได้อีกด้วย เป็นนกที่มีความสงสวยชวนให้คุณหลงใหล พูดเก่ง และที่สำคัญไม่ส่งเสียงดังรบกวนอีกด้วยถือว่าเป็นนกแก้วที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในตอนนี้