นกฟินช์

นกฟินช์ สีสวยว่องไวแห่งออสเตรเลีย

Cabin so

นกฟินช์ เป็นนกรูปร่างเล็กมีสีสันสวยงามมีความว่องไว แหล่งกำเนิดอยู่มางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นนกพื้นเมือง แหล่งหากินส่วนใหญ่อยู่ตามทุ่งหญ้าอยู่ในสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ต่อมาก็ได้แพร่หลายทางยุโรปจนไปถึงทั่วโลก นกฟินช์

เป็นนกที่มีปฏิกิริยาปราดเปรียวว่องไว และสามารถเลี้ยงดูง่ายมากกว่านกชนิดอื่นๆ ที่อยู่อาศัยของพวกมันก็ผู้เลี้ยงไม่ต้องหาอะไรให้ยุ่งยากสามารถเลี้ยงได้ทั้งในกรงขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก แต่สำหรับเมืองไทยจัดได้ว่าเป็นนกหายากชนิดหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นใครเลี้ยงสักเท่าไหร่

แต่สิ่งสำคัญสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงนกฟินช์ต้องจำเอาไว้ ก็คือ จะต้องมีเครื่องช่วยป้องกันลมโกรก และต้องยังมีที่สำหรับให้นกหลบละอองฝนด้วยจึงจะดีที่สุด