นกที่คนไทยนิยมเลี้ยง

kow fai

จุดเด่นของการเลี้ยงนกนั้นจะทำให้ผู้เลี้ยงสนุกเพลิดเพลินไปกับแสงสีเสียงของนกเอกลักษณ์เด่นชัดของนกก็คือ ปีก ลำตัว และส่วนหัว รวมไปถึงเสียงขันของนกตัวนั้นๆ ซึ่งคนไทยก็เป็นที่ชื่นชอบกันมากในเหล่ากลุ่มคนเล่นนกทั้งชาวไทยและต่างชาติ นกที่เราเลี้ยงหรือนำเอามาครอบครองนั้นก็ถูกจัดให้เป็นนกที่สามารถดูแลเลี้ยงดูได้กับสัตว์ที่เราไม่สามารถดูแลควบคุมและเลี้ยงดูได้ก็ประกอบไปด้วยและได้ถูกจัดแบ่งจำพวกอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ นกที่นิยมเลี้ยง

นกหงส์หยก นกแก้ว นกกรงหัวจุก นกเลิฟเบิร์ด นกเอี้ยงดำ และนกที่นิยมเลี้ยงมานำเป็นอาหาร นกกระจอกเทศ และนกบางอย่างก็สามารถทำเอามากินเป็นอาหารได้เช่นกัน ยังมีนกที่มีสีสันสวยงามอีกมากมาย ซึ่งยังมีอีกหลายประเทศที่นิยมเลี้ยงนกนำมาทำเป็นอาหารหรือนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามก็ได้

แต่ในตอนนี้ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ถูกเอามานำเป็นอาหารบางที่บางประเทศก็นำเอานกมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องๆ ที่ฝึกเสร็จแล้วสามรถฟังคำสั่งของคนได้แล้วว่าต้องการให้นกทำอะไร