นกกระตั้ว

นกกระตั้วหงอนเหลืองนกที่มีความสวยงาม

lapalo

นกกระตั้วหงอนเหลือง หรือ นกกระตั้วซัลเฟอร์เครสต์ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีปากขอขนาดใหญ่ มีลำตัวยาวประมาณ 50 ซ.ม. จำแนกเพศได้ เพศผู้จะมีสีน้ำตาลแดงเข้มรอบดวงตาสามารถเห็นได้ชัดมากกว่าเพศเมีย ถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะนิวกินี , ทัสมาเนีย , เกาะมอลลูกา , เกาะอารู และ เกาะคิง รวมไปถึงทางตอนเหนือ กับ

ตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย นิสัยของนกสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่มันจะหากินอยู่บนพื้นดิน รวมอยู่กันเป็นฝูง แหล่งอาศัยของพวกมันจะอยู่ตามบริเวณที่มีทุ่งหญ้า

พื้นที่เกษตรกรรม และป่าโปร่ง ส่วนอาหารของพวกมันได้แก่ ใบไม้ , ผัก , ผลไม้ , เมล็ดพืช และ ตาอ่อนของพืช  นกกระตั้วหงอนเหลืองสามารถขุดพืชที่อยู่ใต้ดินได้อย่างเช่น รากไม้ พวกมันจะอาศัยทำรังบนต้นไม้เจาะเป็นรู